Házirend

Tájékoztató a védettégi igazolványról és az azon szereplő adatok kezeléséről

Előzmény:

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm.rend. értelmében amennyiben a beoltottak száma eléri a 4 millió főt, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára a szolgáltatások szélesebb köre megnyílik.

Kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alatt lévő kiskorú személyek számára újra látogathatóak lesznek a 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítmények, így különösen:

-          állatkertek, vadasparkok, múzeumok, színházak, mozik, könyvtárak,

-          valamint az uszodák, edző- és fitnesztermek, sportlétesítmények;

A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében védettséget igazoló hatósági igazolványt kap az, aki a Covid-19 betegségből felgyógyult, vagy megkapta a védőoltást.  

A védettségi igazolvány tartalmazza:

-          az érintett nevét;

-          útlevelének számát ha ezzel rendelkezik;

-          állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik;

-          védettségi igazolvány sorszámát;

-          az oltás idejét;

-          fertőzésből felgyógyulás esetén az igazolvány érvényességének dátumát;

-          fenti adatokból képzett adattároló kódot.

A rendelet 2. § (12) bekezdése értelmében a védettségi igazolvány személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.

A 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet meghatározza, hogy a koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata.

A védettségi igazolvány védettséget igazoló módon, a szolgáltató részére történő bemutatása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 2. pontja értelmében (betekintés) adatkezelésnek minősül, ezért ez kizárólag a GDPR előírásainak megfelelően végezhető. Az adatkezelés jogszerűségéért pedig az adatkezelő- azaz a szolgáltató felel.

Adatkezelés

Adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése

Kezelendő személyes adatok köre:

a)       az adatkezelő kizárólag a védettségi igazolvány, valamint a személyazonosító igazolvány/útlevél helyszínen történő bemutatását kérheti, azokról másolatot nem készíthet, azokat semmilyen formában és módon nem tárolhatja.

b)      A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy által gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja. Azonban ez az ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

Adatkezelés jogalapja: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2b) pontja alapján az esemény szervezője, valamint a helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja

A fentiek meglétének ellenőrzése a szolgáltató kötelessége, ezért az ehhez kapcsolódó adatkezelés – betekintés – jogalapja a hivatkozott rendelet alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont lesz – azaz az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Tekintettel arra, hogy a védettség ténye a GDPR 4. cikk 15. pontja szerint egészségügyi adatnak minősül, így a jogszerű adatkezeléshez a 6. cikkben meghatározott feltétel fennállása mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt további feltételek valamelyikének fennállása szükséges. Jelen esetben a 9. cikk (2) bekezdés i) pontja lehet megfelelő.

 Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. adatvédelemmel kapcsolatos információi  >>>

 

Tájékoztató az Örkény István Színház jegyértékesítésével kapcsolatos szabályokról

 

Kedves Nézőink!

Színházunk előadásaira a jegypénztárban, a szervezési irodában (1075 Budapest, Madách I. tér 6.) személyesen, illetve online rendszeren keresztül (www.orkenyszinhaz.hu) lehet jegyeket, illetve bérleteket vásárolni.

 

A Színház jegypénztára naponta 13-18 óráig, előadásnapokon az első szünetig tart nyitva, illetve a délelőtti gyerekelőadások kezdési időpontja előtt 1 órával nyit. Az előadások kezdése előtt fél órával a jegyelővétel és a foglalások átvétele szünetel, csak az adott előadásra lehet jegyet vásárolni.

Előadásainkat, programjainkat érvényes, személyenkénti belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes programok, melyekre szükség esetén regisztrációs jegyet kell váltani.

Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegy/bérlet pótlására csak abban az esetben van lehetőség, ha a vevő a vásárlást igazolni tudja. Ha a vásárlást nem tudja igazolni, a jegy/bérlet újranyomtatására nincsen lehetőség. Az online vásárolt jegyet/bérletet a jegy.hu ügyfélszolgálata újra tudja küldeni a vásárló e-mail címére.

Jegyárainkról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről a Színház honlapján, közönségszervezésünkön és jegypénztárainkban adunk felvilágosítást. A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

Közönségszervezésünkön és jegypénztárainkban csak saját tulajdonú bankkártyát, SZÉP-kártyát, illetve Cafeteria kártyát fogadunk el.

Számlát csak a vásárlás alkalmával tudunk kiállítani, pénztártól való távozás után erre nincsen lehetőség.

Diákok és nyugdíjasok az előadásokra kedvezményes jegyet, bérletet csak érvényes diák-, illetve nyugdíjas igazolványuk felmutatásával válthatnak. Erre csak személyesen a közönségszervezésünkön és jegypénztárainkban van lehetőség.

Jegyet csak elmaradó előadás, illetve műsorváltozás esetén váltunk vissza vagy cserélünk át másik időpontra. Elmaradó előadás esetén, bérletből kiváltott jegyek későbbi időpontra való cseréjére van lehetőség, visszaváltására nincsen.

 

Tájékoztató az előadások rendjéről

 

Kedves Nézőink!

A tájékoztató kiadásával célunk, hogy kedves Nézőink számára – az alábbi szabályok betartásával – biztosított legyen a zavartalan színházi élmény. Kérünk mindenkit, hogy a szabályok betartásával ezt a célt segítse elő!

 

Az előadásokra késve érkező nézőink jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket nem áll módunkban beengedni. Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen ok miatt távozó néző csak szünetben térhet vissza a helyére. Amennyiben az előadásban nincs szünet, nem áll módunkban visszaengedni.

A stúdiónkban játszott előadásainkon a nézők csak a kezdés előtt néhány perccel foglalhatják el helyeiket.

A Színház a műsorváltozás jogát fenntartja, az esetleges változásokról honlapunkon, facebook oldalunkon, közönségszervezési irodánkban és jegypénztárunkban adunk tájékoztatást.

Bárki, aki az előadás rendjét megzavarja, a többi néző kárára irritáló magatartást tanúsít, illetve az előadáson részt vevő gyermek viselkedésével zavarja az előadás nézőit, kollégáink felszólíthatják őt és kísérőjét a nézőtér elhagyására. Ezért is javasoljuk, hogy az előadásokat 3 év alatti gyerekkel ne látogassák.

A felnőtteknek szóló előadásaink látogatását 12 éves kor alatt nem javasoljuk.

14 év alattiak a Színház előadásait csak kísérővel látogathatják.

Kérjük, minden előadásnál vegyék figyelembe a megadott korosztályi besorolást, melyről honlapunkon adunk tájékoztatást.

Az előadások alatt a mobiltelefon és más, az előadást zavaró eszköz használata nem megengedett. A nézőtéri személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy bármely módon zavarja az előadást vagy annak élvezetét.

Az előadások alatt bármilyen eszközzel (például mobiltelefonnal) történő kép-, videó- vagy hangrögzítés tilos, ez alól kivételt képeznek az előre egyeztetett, hivatalos forgatások. E szabály be nem tartása személyiségi jogi, szerzői-, és szomszédos jogi jogsértés következményeit vonhatja maga után. A látogató a személyzet felszólítására köteles felhagyni a hang-, illetve képrögzítéssel, ellenkező esetben a Színház munkatársai felszólíthatják a nézőtér elhagyására.

Bármilyen célú (akár magán,- akár más), a Színház bármely területére (pl. előcsarnok) tervezett fotózási szándékot előzetesen jelezni kell a titkarsag@orkenyszinhaz.hu e-mail címen, és kizárólag a Színház munkatársaival történt egyeztetés után, valamint az esetlegesen a felvételen rögzítendő személyektől beszerzett hozzájárulás birtokában valósítható meg.

Promóciós célból, továbbá TV vagy rádió-felvétel készítése során a Színház egész területén készülhet kép- és hangfelvétel, amelyen bármely látogató feltűnhet. A jegy, vagy bérlet megvásárlását ehhez való hozzájárulásnak tekintjük. Az a személy, aki nem kíván ilyen kép-vagy hangfelvételen szerepelni, az általa látogatandó előadást megelőzően a titkarsag@orkenyszinhaz.hu e-mail címen ezt bejelentheti. Ebben az esetben a felvétel céljától függően a Színház munkatársai gondoskodnak e kívánság teljesítéséről.

Ha egy produkció lebonyolításához szükséges, (pl. TV felvétel), a nézők átültetésének jogát Színház fenntartja abban az esetben, ha a nézőnek azonos árkategóriájú helyet tud biztosítani. Ilyen esetben az előadás megkezdése előtt nézőtéri dolgozóink tájékoztatást adnak.

Tilos bevinni a nézőterekre ételt és italt, illetve olyan tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.

Tájékoztatjuk kerekesszékes, mozgásukban korlátozott, illetve hallássérült nézőinket, hogy Színháztermünk akadálymentesen megközelíthető, illetve, hogy indukciós hurok került kialakításra. Ezért kérjük érintett nézőinket, hogy jegyvásárlás előtt vegyék fel a kapcsolatot színházunk közönségszervezésével, hogy a lehető legtökéletesebb elhelyezéshez juttathassák.

A ruhatár használata ingyenes. A kabátokban és táskákban elhelyezett tárgyakért anyagi felelősséget nem vállalunk. A ruhatárak az előadást követően még fél óráig tartanak nyitva.

A Színház területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a talált tárgyak iránt az előadás napján a nézőtéri felügyelőnél, az ezt követő napokon a portán lehet érdeklődni.

A színház egész épülete nemdohányzó. Dohányozni kizárólag a színház előtt, a bejárattól minimum 5 méter távolságra lehet.

Rendkívüli esemény esetén (pl. bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) a látogató köteles betartani a Színház munkatársainak utasításait, és követni az előírásokat.

Kérjük, hogy minden, a Színház területén történt balesetet, rosszullétet, rendkívüli eseményt nézőtéri munkatársainknak haladéktalanul jelezni szíveskedjenek, lehetővé téve ezzel a gyors intézkedést.

Minden látogató köteles a Színház helyiségeit és eszközeit, berendezési tárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni.

 

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.

 

Minden kedves nézőnknek jó szórakozást kívánunk!