Szolidaritásunkat fejezzük ki a nagyváradi művészekkel

Az Örkény Színház szolidaritását fejezi ki a nagyváradi Szigligeti Színház, a Regina Maria Színház és a Nagyváradi Állami Filharmónia művészeivel. A három intézmény tervezett összevonása a társulatok művészi fejlődését, a nyugodt, előre tervezhető és minőségi alkotómunkát veszélyezteti. Meggyőződésünk, hogy az önálló színházi társulatiság és a művészeti intézmények autonómiája a közös európai kulturális hagyomány nem helyettesíthető értéke.

Az Örkény István Színház Társulata

A nagyváradi művészek ötpontos kiáltványát alább olvashatják:

1. INTEGRITÁS Nem akarjuk a szerződések egyoldalú megváltoztatását, módosítását. Ez az eljárás megfosztja a munkavállalót kiérdemelt jogaitól, a biztonságérzettől, a jövőképtől és veszélyezteti a társulatok integritását. 

2. ÖNRENDELKEZÉS Nem akarjuk a kulturális intézmények összevonását. Továbbra is önállóan szeretnénk gazdálkodni a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, saját művészi hitvallásunk szellemében. Meggyőződésünk, hogy az önálló intézményi működés a minőség és a sokszínűség garanciája. 

3. ÁLLANDÓ TÁRSULAT Nem akarjuk a befogadó- és/vagy projektalapú színházat, mert ez az állandó társulatok megszűnését vonná maga után és kiszolgáltatná az művészetet a szórakoztatóipari szempontoknak. 

4. MÉLTÓSÁG Kérjük a kultúra és a kulturális dolgozók méltóságának tiszteletben tartását, és visszautasítunk minden olyan döntést, ami akár a politikai hatalomnak, akár a szakszerűtlenségnek kiszolgáltatja a művészi alkotást. 

5. KÖZÖNSÉG Hisszük, hogy Bihar megye román és magyar lakosságának alanyi joga van saját kulturális intézményeihez. Meggyőződésünk, hogy az összevonás káros hatással lenne a kulturális szokásokra, szegényebbé tenné a közönséget és csökkentené a régió vonzerejét.