Mezítláb a vérben - Criticai Lapok - Gabnai Katalin

MEZÍTLÁB A VÉRBEN
2002.október - Criticai lapok
Ciklámen vonalak futnak a fekete térben. Már szól a vonósnégyes fönt a levegőben, fejünk fölé fölhúzott lebegő erkélyen működik az „Accord Quartet”, de még sustorog a közönség. Ez nem a bemutató előadás. A Madách Kamara jegyvásárlói a Mezítláb a parkban örömeit keresve jönnek színházba, s ez így lezs még jó ideig. Tudják, hogy most valami más fog történni, de hogy ennyire más anyagból való legyen egy előadás, mint amire készülni lehet, az még a kíváncsi színházrajongókat is meglepi kissé. Bundák és malachitfalak helyett fémfalak és neoncsövek látványa borzaszt. Antal Csaba díszlete hermetikusan záródó bonctermet kínál a szakszerű vérontáshoz, bár az is lehet, hogy steril műtő ez, amelyben a különösen veszélyes, gennyes fertőzéses betegeket nyitják fel a védőmaszkban is szorongó, ideges orvosok. S ha már nem a Muszorgszkij opera zeng, Sosztakovicsra bízatik az élmény erősítése. Ám az a helyzet, hogy hiába indokolja a rendező a választást azzal, hogy Sosztakovics munkamódja hasonló Puskin verbális kamarazenét jelentő hetven oldalnyi versezetének rendszeréhez, a vonósnégyes motívumaira való figyelés annyira igénybe veszi a nézőt, illetve hallgatót, hogy amikor elrántja a hangok világától a beinduló s növekvő előadás, elszakad az eddigiektől, s az építkezést kezdheti elölről. Önálló világ marad a zene, s így, mellé téve, inkább együtt él az eseményekkel, mintsem szolgálja a lenti történéseket. Lehet, hogy így akarják.
Hogy a vizuális túlbeszélés kiteljesedjék, a közhelyessé lett hullatrancsírozó helyszín fölé végtelenített filmszalagon vetítenek tüdőcafatokkal sűrített s tükrökkel dúsított zubogó vérpatakzást. A torkot ingerlő vérképek Bredár Zsoltot dicsérik.
Az élő véradagok színészi testekbe zártan jutnak a játéktérbe. A hátsó krómfal előtt lebegő lépcsőlapokon szállnak alá a szertartás résztvevői, lassan, mintha repülő lépcserjéről érkeznének a várakozókhoz. A földi nép az áldozathozatalokhoz ministrál műtősként vagy más módokon. Kézdy György és Végvári Tamás bármely újraformált történelmi játékban, brechti vagy dürrenmatti parabolában megállná a helyét. Az ál-Dimitrijt játszó kiváló Horváth Virgil biztonsággal mozog az újmódi mesélőszínházi formában, az ő gőgös Marináját játszó Járó Zsuzsa viszont ebben az egyébként nagyon is mutatós szerepben nem tud olyan jelentős „kígyó” lenni, mint amilyen jelentős művésznek ígérik őt egyéb, előző előadások.
Borisz kisfiát s egyben a megölt Dimitrij kísértő alakját a gyerekszínész Lénárt Áron játssza. Nem lehet véletlenül működő hatás a jól hallható kisgyermeki szuszogás a cári nagymonológ alatt, mely szuszogás különösen közelivé és fenyegetővé teszi az udvar légkörét. A váratlanul született hanghatásból származó újrajta atmoszféra szinte agyonnyomja a nézőt. Szerves és érzéki folyamatok váltakoznak sikertelen jelenetekkel. Különösen sut a kocsmai csontbábozás és a Marina-Dimitrij-ölelkezés.
Hódolat jár Békés Italának, aki színészi örökifjúságból és reménykedő alázaból ad leckét a gőgös szakmának, amikor fiatal rendező kezéhez is hajlandó idomulni, csakúgy, mint Béres Ilona, aki ezt már évek óta gyakorolja. Békés Itala múmiává bugyoláltan utazik döngő boncasztalokra pakolva, legyilkolt cárleánykát játszik habfehér hajjal, habfehér, dróttal merevített aljú ruhácskában mint Borisz másik gyermeke, de láthatjuk őt kommandós szerelésben is. Lenyűgöző pillanatok gazdája, talán valamely Rózewicz vagy Gomborwicz darabból idepottyanva.
Németh László nehezen olvasható szövege helyett Radnai Annamária nyersfordításából készült acélosan ruganyos, jól mondható Térey János-verssorok képezik az előadás alapját. Akcióképes, munkáló szöveg született, amelyben időnként olyan „ütvefúró” mondatok is megjelennek, mint például a „Na, mi a pálya?”, mely az esetleg lankadókat is újra behúzza az előadásba, vagy legalábbis fölébreszti őket.
A Benedek Mari által ráadott tűzpiros, hosszú zakós öltönyben, s ugyanolyan színű tallértalan ingben ül a trónon Borisz Godunovként Gálffi László. Tipródó, bűnös lelkén s az annak bemutatásához használt színészi eszközein Ibsen és Csehov osztozik. Ő az, aki képes levetkőzni az egész kuszán tehetséges előadás minden furcsaságát, s összpontosított energiákkal a szerepre tapadva megindul kifelé a színpadi térből, s teljes biztonsággal ér el a néző szívéig és agyáig. Mezítlábas jelenléte furcsa földközeliségbe hozza, révedő tekintete az átlagosok feje fölé emeli a cár alakját. Izgalmas, erős alakítás.
Királykék nadrágkosztümben, fehér nyusziprémből készült hókucsmájában, tipegő magas sarkú cipőjében úgy áll a nézők elé Béres Ilona Sujszkij, a főgonosz alakjában, hogy naprakész indulatokat vált ki már egy belégzése is. Így jó ez, hogy az a színész játssza a történelmi gazembert, akit filmről és színpadról hasonló feladatokból jól ismerünk. Mindennapi életünk megkeserítőit alakította már ezzel a lelkülettel: láthattuk őt rémtanárnők és pöfeteggomba igazgatónők szerepében, játszott nagyhatalmú minisztériumi hivatalnokot, zsíros szakszervezetis nagyságát, akik mind-mind ezzel a sujszkiji alávalósággal kerültek fölibénk.
Borisz Godunov tratikus bűnös, de Sujszkij a halhatatlan. S az ő idejét éljük, hol York, hol Moszkva napsütése által keltett árnyékokban. Ezért is képes legalább csíkokban hatni ez a hárító és viszolygó rendezői energiákból táplálkozó előadás. Béres Ilona túl van az irtózás jelentős szakaszain. Ő már megmutat. Napi fájdalmakhoz tudja kötni a kísérletező kedvű rendező steril játékait. De a szereplőválasztás mégiscsak a rendezőt dicséri.
S be kell számoljak egy különös hatáselemről: miközben vége felé tartott már az est, a szálakra szedett Sosztakovics-muzsika, a fortyogó málnalekvárként zubogó vér látványa, a tucatnyi stílusban játszó professzionista színészcsapat sugárzó energiái s a mindezek következtében előálló fáradság különös, lényegében operaszínpadi élménnyel ajándékozott meg.
A záróképben az összes szereplő hosszan és mozdulatlanul beszél. Szinte hangsúlyok nélkül énekel. S egyszerre olyan feszültség keletkezik, hogy az egész csapat repülni kezd. Állva. Mint ahogyan a nadragulyával fűszerezett boszorkányzsírral kenekedők számolnak be transzélményeikről. Függőlegesen, arccal a szélnek feszülve, repülnek előre, felénk, az idő különböző folyosóiban. A hirtelen bekövetkező, suga vég meg sem lep. Ennek csak filmszakadással lehet vége.
Vajon mire ébredünk?
Gabnai Katalin

1970.01.01. 01:00