Férfias játékok - Színház.net - Stuber Andrea

FÉRFIAS JÁTÉKOK
Stuber Andrea a Homburg hercegéről – Szinhaz.net
A lendületes és szórakoztató produkció tömör, sarkos, gunyoros és némiképp talán leegyszerűsített interpretációját adja a darabnak.
Vannak drámák, amelyeket az ember másképp olvas/lát fiatalon, és másképp idősen. (És még külön disztingválhatunk annak megfelelően, hogy az ember férfi vagy nő.) Heinrich von Kleist 1810-ben született, Homburg hercege című színdarabja ilyen alkotás. Életkorunk szerint változhat, hogy melyik állásponttal és szereplővel szimpatizálunk és empatizálunk.
Kleist műve tiszta, éles, pontos drámai konstrukció, amelyben konfliktusba kerül a fiatalos hév az öreges megfontolással, a túlhabzó lelkesedés a józan előrelátással, a pillanatnyi intuíció a szigorú előírásokkal. Homburg hercege úgy nyer csatát Brandenburgi Frigyesnek a svédek ellen - a harmincéves háború egyik rövidebb etapjában vagyunk -, hogy megszegi a parancsot. Túl korán indított lovasrohamával a poroszok javára fordítja, és eldönti a küzdelmet. Jutalma az, hogy függelemsértéséért hadbíróság elé kerül és a legsúlyosabb büntetés sújtja. Hacsak meg nem kegyelmez neki a jó rokon, Frigyes (Friedrich) választófejedelem, aki a Kleist-kötetben még azt az instrukciót adja a bíráknak: Halált reá! - az Örkény Színházban pedig annyit mond: Ítéljék el.
A Dömötör András rendezte Homburg herceg -bemutató úgy fest az első perceket megelőzően, mintha Zsótér Sándor szelleme járta volna be a színt. A neonos csillárokat akárha Ambrus Mária tervezte volna, azok alatt pedig asztalok és székek sorakoznak, készen állva arra, hogy a szereplők esetleg ülve adják elő prózai szólamaikat. Később akadnak olyan percek, amikor mintha Horváth Csaba mozgásszínháza is beúszna a képbe, de aztán sem ez, sem az a hasonlóság nem válik meghatározóvá. Egyéni színeket kever ki Dömötör.
A lendületes és szórakoztató produkció tömör, sarkos, gunyoros és némiképp talán leegyszerűsített interpretációját adja a darabnak. Kicsit olyan az előadás, mintha egy nő rendezte volna, szellemes iróniával kezelve a férfiakról szerzett tapasztalatait. Hiszen itt a hadvezérek úgy vitatják meg a csata lefolyását, mintha egy focicsapat támadását elemeznék! Hiszen a vezérkar úgy ül az eligazításon, mint stréber, fegyelmezett, vagy éppenséggel koncentrálni képtelen diákok az iskolapadban! Hiszen ezek a hazafiak labdázni kezdenek az összegyűrt szalaggal, amellyel a kivégzendő herceg szemét kellene bekötni, majd boldogan bekebelezik a halálos ítélet papírját!
Hiszen Ötvös András Homburgja hebrencs kölyök, aki a győzedelmes lovasrohamot olyanformán jeleníti meg, hogy letarol öt-hat (svéd)asztalt! Ötvös hercege - a figura és az alakítás - enyhén leértékeli a kleisti drámahőst, értelemszerűen a rendezői elképzelés jegyében. Ezúttal nem annyira megrendítő a fiatalember összeomlása, mint inkább szánalmas, és nem felmagasztosító az önfeláldozása, csak újabb bizonyítéka gyermeki naivitásának.
A szimplifikált díszletekben és jelmezekben mutatkozó színészek állítják elő a produkció elsődleges élvezeti értékét. Széles László Friedrichje minden elemében megfelel annak a képnek, amelyet egy bölcs uralkodóról, méltányos férfiról, valamint jóérzésű családapáról alkothatunk. Polgár Csaba - akinek fedett és fékezhetetlen nevetése mintegy keretbe (vagy álomba?) foglalja a történetet - Hohenzollern grófként maga a megtestesült becsületesség és bajtársiasság. Debreczeny Csaba Dörfling marsallként összehúzott szemmel és imponáló feszességgel figyel folyton. Csuja Imre a derék, megbízható vén csataló (bizonyára egy derék, megbízható vén csatalóról leszállva). A Baksa Imre Golz lovaskapitányával kiegészülő hadi négyes csatafelügyeleti betétszáma az előadás egyik gyöngyszeme
Van még Máthé Zsolt baljósan titokzatos Stranza, valamint a nők a családi tűzhelynél: Kerekes Viktória sudár és odaadó választófejedelemnéje és Nagy Ilona szép mosolyú, könnyes szemű Natalie hercegnője. Nekik arra szól a mandátumuk, hogy drukkerei, esetleg áldozatai legyenek a játékoknak, amelyeket a férfiak oly következetesen és irracionálisan komolyan vesznek. Előbb-utóbb majd összeugranak újra a svédekkel (vagy másokkal), és mehetnek ismét vért ontani. Minimum egy szál gatyában, és magukat teljesen összepiszkolva fognak hazatérni, rosszabb esetben pedig csak a halálhírük érkezik. Ennek is, annak is az asszonyok isszák meg a levét.
Stuber Andrea

1970.01.01. 01:00