ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

A Bernhardi-ügy

Arthur Schnitzler

Színlap

 

Fordította: Kertész Imre

 

DR. BERNHARDI, a belgyógyászat professzora,

az Erzsébet klinika igazgatója

Mácsai Pál
DR. FLINT, vallás-, közoktatás- és egészségügyi miniszter
Gálffi László
 DR. EBENWALD, a sebészet professzora, igazgatóhelyettes
Für Anikó
 DR. CYPRIAN, a szemészet professzora
Znamenák István
DR. FILITZ, a nőgyógyászat professzora Csuja Imre
FRANZ REDER, a Szent Flórián templom plébánosa Nagy Zsolt
DR. ADLER, kórboncnok

Polgár Csaba /

Patkós Márton

DR. WINKLER, tanácsos az egészségügyi minisztériumban

Epres Attila

DR. LÖWENSTEIN, docens a gyermekgyógyászaton Takács Nóra Diána
HOCHROITZPOINTNER, végző orvostanhallgató Vajda Milán
DR. TUGENDVETTER, a bőrgyógyászat pofesszora Debreczeny Csaba m.v.
DR. WENGER, Tugendvetter asszisztense Máthé Zsolt
DR. GOLDENTHAL, védőügyvéd Bíró Kriszta
DR. OSKAR BERNHARDI, Bernhardi asszisztense Szabó Sebestyén László m.v./Novkov Máté
DR. FEUERMANN, körorvos Oberhollabrunnban Némedi Árpád m.v.
LUDMILLA, ápolónővér Kókai Tünde 

 

díszlet Izsák Lili
jelmez Izsák Lili, Glaser Mária
videótervező Juhász András
dramaturg Ari-Nagy Barbara, Gáspár Ildikó
zene Kákonyi Árpád
súgó Kanizsay Zita
ügyelő Mózer Zsolt
a rendező munkatársa
Érdi Ariadne / Szabó Julcsi

 

Rendező: Ascher Tamás

 

A bécsi Erzsébet Klinikán haldoklik egy lány, de nem tudja, hogy csak percei vannak hátra. Bernhardi professzor, a klinika igazgatója, megtiltja a papnak, hogy betegének feladja az utolsó kenetet, és ezzel ráébressze a valóságra. A lány meghal.

Az eset nyilvánosságot kap, és azonnal botránnyá dagad. Bernhardi párt- és karrierharcok közepén találja magát. Az ügyből ürügy válik, rácsap a sajtó, a vitába beszáll az egészségügyi miniszter és a parlament. A morális kérdést a politika a zsidó származású orvos elleni bűnperré fokozza le, a tények helyét átveszik az önkényes értelmezések.

Arthur Schnitzler 1912-es darabját (eredeti címe: Bernhardi professzor) a bécsi cenzúra azonnal betiltotta. A Monarchia széteséséig tiltólistán is maradt. Berlinben viszont már megírása évében bemutatták, innen került át a legnagyobb német színpadokra, amelyeknek máig rendszeresen játszott darabja. Negyed százada, a Vígszínházban volt első és azóta is egyetlen magyar színrevitele.

 

Bemutató: 2015. március 27.

Utolsó előadás: 2018. június 6.

 


Az előadást egy részben játsszuk, hossza kb. 2 óra.

 

Trailer

 

 

Készítette: Badits Ákos, Balázs István Balázs

Plakát

 

Bernhardi plakát kicsi

 

Plakátterv: Nagy Gergő

 

Háttér

 

bernhardi néző 3

 

Az előadás műsorfüzete még több háttéranyaggal megvásárolható színházunkban.


 

Schnitzler apai ágon magyarországi származású. Apai nagyapját, a nagykanizsai zsidó asztalosmestert, aki arról volt hírhedt a városban, hogy sosem józan, még látogatta kisgyermek korában. Apja – gimnazistaként – drámákat ír, és irodalomtanára – a lehetséges fokozatokat mellőzve – a jövendő magyar Shakespeare-jét sejti benne. Romantikus történet következik. Pesti egyetemistaként házitanító a könyvkiadó Heckenastnál, akinek beleszeret a lányába. Az apa azonnal meneszti. Gyalog Bécsbe megy, szakít irodalmi ambícióival, a medikumra iratkozik be. Nem lett magyar Shakespeare, de iskolát teremtő neves gégészprofesszor, „fejedelmi személyek”-nek az orvosa, később a bécsi poliklinika igazgatója, az orvosok lapjának főszerkesztője.

 

Arthurt apja a szolid orvosi pályára szánta, és több mint egy évtizeden át ezen az úton is haladt a fiatalember. Mivel osztozott a bécsiek lelkesedésében az előadóművészetek iránt, az idősebbik Schnitzler büszkén számította barátai és páciensei közé a nagy bécsi színészeket és énekeseket. Ám amidőn Arthuron tört ki a heveny esztétikai láz és ellenállhatatlan késztetést érzett az irodalmi hivatás iránt, az apa századközépi moralistának bizonyult, és hevesen szembeszállt a fiatalember szándékaival.

Már mint medikust vonzotta Schnitzlert a pszichológia. Asszisztensként Theodor Meynertnek, Freud tanárának a klinikáján dolgozott, és a hipnózis klinikai technikáinak specialistája lett. Miként Freud, Schnitzler is nagy feszültséget érzett az erkölcsi értékek apai öröksége, és saját modern meggyőződése között, miszerint az ösztönéletet úgy kell elismerni, mint ami döntően meghatározza az ember boldogulását és kudarcát. Megint csak Freudhoz hasonlóan, úgy vetett véget ingadozásának, hogy tudományos felfogásában elszakadt a morális gyökerektől, és merészen az ösztönök életének megfigyelése felé fordult. Nem csoda, hogy Shnitzler ötvenedik születésnapján (1912) Freud „kollégaként” köszöntötte őt az „alábecsült és gyűlöletes erotika” kutatásának területén.

Carl E. Schorske: Bécsi századvég


A cenzúra nem engedélyezi a Bernhardi bemutatását, a szociáldemokraták hiába interpellálnak a parlamentben. 1913-ban Schnitzler Katharina Schrattot, a császár intézményesült barátnőjét kéri meg, interveniáljon a császárnál. A császár valóban foglalkozott a drámával. Az eredmény: „Ha a hivatalnokok sértődnek meg, el lehetett volna intézni. De az egyház sértődött meg, ezért maradjon betiltva.”

Pók Lajos: Bécs 1900

 


 

 

Max Haberich: Arthur Schnitzler Bernhardi professzora – antiszemitizmus a színpadon és a való életben

(részlet)

A Bernhardi-ügy a kulcs ahhoz, hogy megérthessük Schnitzler osztrák-zsidó identitását. A „helyesen cselekedni” elvét követte, és azt hirdette, hogy ez lehet a megoldás a „zsidó kérdésre”: minden osztrák zsidónak meg kell találnia a saját helyét a vallás és a politika összefonódásában. És amint megtalálta, ebből a nézőpontból kell az antiszemita agitációt megvizsgálnia. Lényeges volt Schnitzler számára, hogy ne tagadja meg zsidó származását, de a kulturális örökséget nem tekintette politikai, vallási és etnikai szempontból meghatározónak. Nem érezte annak szükségét, hogy bizonygassa, a német nyelvű világhoz tartozik. Átlátott az antiszemitizmus irracionalitásán és duplafenekűségén, és a Bernhardi-üggyel vágott vissza. És hogy mennyire közel járt az igazsághoz, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a darabot betiltották.

 

Mikor játsszuk?