ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

Tartuffe

Molière

Parti Nagy Lajos szabad fordításában

 

Színlap


Parti Nagy Lajos
szabad fordításában

 

PERNELLE-NÉ, Orgon anyja Csoma Judit m.v.
ORGON, Elmira férje Znamenák István
ELMIRA, Orgon felesége Pálya Pompónia m.v.
DAMIS, Orgon fia Dóra Béla
MARIANE, Orgon lánya, Valér szerelme Kókai Tünde
VALÉR, Mariane szerelme Patkós Márton
CLÉANTE, Elmira nagybátyja Csuja Imre
TARTUFFE Nagy Zsolt
DORINE, Mariane komornája Kerekes Éva
LOYÁL IGNÁC, végrehajtó Máthé Zsolt
LŐRINC, Tartuffe titkára Jéger Zsombor
FLIPOTE, Pernelle-né szolgája, riporternő

Osváth Judit m.v. /

Zsigmond Emőke

 

Valamint: Érdi Ariadne, Kanizsay Zita, Kovács Gergely, Kispál Zoltán, Tóth Julianna, Tóth Tünde, Tukora Tamás, Vásárhelyi Márton, Szakács Eszter, Kende Ádám,Fedor Bálint, Novák Levente, Olesiák László


díszlet Bagossy Levente
jelmez Kristina Ignjatovic
zene Kákonyi Árpád
dramaturg Ari-Nagy Barbara
súgó Kanizsay Zita
ügyelő Mózer Zsolt
a rendező munkatársa
Érdi Ariadne

 

Rendező: Bagossy László

 

 

„Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Amit sötétben mondtok, világos nappal hallják majd, és amit a zárt falak közt fülbe súgtok, azt a háztetőkről fogják hirdetni.”
Lukács evangéliuma 12. 1.-3.

 

 

Bemutató: 2015. január 16.

 

 


 

Az előadást két részben játsszuk, hossza kb. 2 óra 30 perc.intmfTrailer

 

 

A trailert készítette: Badits Ákos és Balázs István Balázs

Plakát

 

tartuffe szóró-eleje kicsi

 

Plakát: Bagossy Levente

Háttér

tartuffe fuzet2r 4


Az előadás műsorfüzete még több információval megvásárolható színházunkban.Molière: Elôszó a Tartuffe-höz. 1669.

Részlet.


Ha a komédiának az a hivatása, hogy az emberek hibáit megjavítsa, nem látom be, miért volnának kiváltságos hibák. Ez itt – (az álszenteskedés) – minden egyébnél veszélyesebb következményekkel jár az államban; és láttuk, hogy a színház igen hathatós eszköze a javításnak. Gyakran a szigorú erkölcstan legszebb nyilai sem olyan hatásosak, mint a szatíra,
s a legtöbb ember számára a korholás legjobb módja az, ha lefestjük hibáikat. Nagy csapás a bûnökre, ha nevetségessé tesszük ôket a világ szemében. A szemrehányásokat könnyen vesszük, azt azonban, ha kigúnyolnak, nem bírjuk elviselni; eltûrjük, hogy rossz hírünk legyen, de azt nem, hogy nevetségesek legyünk...


Rónay György fordításaA libertinizmus

szó a latin „libertinus”-ból ered, ami felszabadított rabszolgát, szabadost jelent; ebben az értelemben találkozunk vele még a XV. században is. A libertinage elsô, viszonylag ismert arculata a XVII. század elején alakult ki Franciaországban. Ekkor a libertinusok szabadgondolkodó filozófusok voltak, akik az ellenreformáció türelmetlen katolicizmusa elôl visszavonulva zárt körökben ápolták a reneszánsz filozófiai és etikai örökségét. Garasse atya, jezsuita író, aki 1623 és 1625 között támadja ôket, az alábbi leírást adja róluk: „A libertinus titkolózik és színlel; nyilvánosan hisz Istenben, de valójában csak a természetet imádja, s aláveti magát a végzet megváltoztathatatlan törvényeinek; (...) a libertinus fogalmán nem hugenottát, nem ateistát, nem katolikust, nem eretneket és nem politizáló embert értek, hanem olyasvalakit, aki a felsorolt elemek mindegyikébôl van összegyúrva”. A XVII. század leghíresebb libertinus gondolkodói közé tartozott a filozófus Pierre Gassendi, akinek párizsi körébe a fiatal Molière több barátja is tartozott.


 

A Tartuffe 1664. május 12-én Versailles-ban került színre, a hatalmas költségekkel királyi palotává bôvített épület egy hétig tartó avatási ünnepségén. A darab elsô változatában három felvonásos volt, s mint a kor egyik verses újságírója tanúsítja, az udvar „igen mulatságosnak találta”. Egyházi és vallásos körökben azonban már nem fogadták ilyen jól, mondván, hogy Molière nemcsak az álszentséget, hanem az igaz hitet is gúny tárgyává teszi. A Tartuffe ellenes szervezkedés egyik oszlopa az anyakirályné volt, a másik Hardouin de Péréfixe párizsi érsek, a király gyóntatója. Az anyakirályné a bemutatót követôen tüntetôleg elutazott az udvarból, az érsek pedig kieszközölte a királytól a darab nyilvános elôadásának betiltását.
1664 májusától kezdve Molière-nek csaknem ötéves küzdelmet kellett folytatnia, hogy a mûvet a nagyközönség számára is bemutathassa. Legfôbb ellenfele az Oltáriszentség Társasága nevû titkos szervezet volt, amely már 1664 áprilisában, értesülve a készülô vígjáték témájáról, úgy döntött, hogy az udvarban minden befolyását felhasználja a darab ellen.

tanári segédanyagHÁTTÉRANYAG ÉS TANÍTÁSI SEGÉDLET A TARTUFFE-HÖZ >>>

Az előadásról - pedagógusoknak: 


Molière drámájának keletkezéstörténete és egykori botránykrónikája a színház hatalmi,politikai beágyazottságáról árul el igen figyelemreméltó mozzanatokat. Az Örkény Színház előadásában ez a beágyazottság a magánélet legbelső intimitását is érintő tabusítás és rejtettség feszültségéből robban: a darab legvégén – Molière szellemében.

Parti Nagy Lajosposztmodern, a szókimondó szlenget és a biedermeier finomkodást váltogató átirata ultramodern térben, egy mai high tech nappaliban szólal meg – Orgon családi problémái akár ismerősnek is tűnhetnek egy mai diák számára. A középiskolás csoportok felkészítését, a színházi élmény feldolgozását segítő tanári háttéranyag és a színházpedagógus által tartott FLESS foglalkozás egyaránt azt célozza, hogy a diákok a komédia által kiváltott nevetés mellett és után minél értőbben közelítsenek Molière kortól függetlenül érvényesnek bizonyuló kérdésfeltevéseihez. Az előzetes felkészülés és a feldolgozás hozzájárulhat a szorongás, a tabuk sötétjéből előkúszó hazugságok, elhallgatások romboló erejének megértéséhez, rámutathat az eleve sérült intimitás veszélyeztetettségére, a hatalmi működés láthatatlanul manipuláló és nyíltan erőszakos, egyszerre rejtett és ordenáré módon nyilvános természetére, és ráirányíthatja a figyelmet Orgon tragédiájára, Tartuffe kiismerhetetlenségének színháztörténeti gyökereire, Elmira női játszmáira, a színlelés különböző szintjeire is…


Tovább az ÖrkényKÖZ tanári oldalára >>>

 

Mikor játsszuk?