ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

Hont Ferenc

 

 

 


 

 

Hont Ferenc (1946-ig Holtzer) (Szeged, 1907. április 4. – Budapest, 1979. március 11.) Kossuth-díjas rendező, színházesztéta. A Szegedi Szabadtéri Játékok egyik elindítója az 1930-as évek elején; első felesége Hont Erzsébet operaénekes.

 

Gazdag szegedi ruhanagykereskedő fiaként látta meg a napvilágot. Csodagyereknek tartották, már ötéves korában verseket írt. Iskoláit Szegeden végezte, de hamar abbahagyta a tanulást, bejárta Németországot és megismerte a német költészetet és a német színpadot. Költői ambicíói voltak, költeményei jelentek meg az 1922-es szegedi lírai antológiában. Hamarosan Budapesten Gál Gyula színész mellett tanult, majd Párizsban Gémier Firmin rendező magántanítványa lett.

Juhász Gyulával együtt már az 1920-as évek második felében kezdeményezték szabadtéri játékok rendezését Szegeden. A megvalósításra majd 1930-tól, a Dóm tér megépítése után kerülhetett sor. 1928-tól 1937-ig mind a szegedi, mind a budapesti színházakban rendezőként működött. Leghíresebb rendezése Szegeden Madách Imre Az ember tragédiája c. drámájának színre vitele (1933. augusztus 26.). Rendkívüli dinamikus ember volt, minden avantgárd jellegű irodalmi, színészi vagy lapszerkesztési csoportosulásban részt vett. Egyik legjobb barátja Buday György grafikus, kinek színpadi rajzai nagyban segítették az ő munkáját. Bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának mozgalmába, melyben előadásai révén sokat tett a színházi kultúra megismertetéséért.

A két világháború közti Magyarország kispolgári ízléssel megáldott színházi közönsége körében nagyobb sikereket nem aratott, de folyamatos apró munkával sokat tett a színházzal szembeni elvárások megváltoztatásáért. 1935 és 1938 között az Országos Színészegyesület keretein belül színésziskolát vezetett, színészeket, rendezőket képzett. Szerkesztette A Színpad c. folyóiratot 1938-39-ben. 1937 és 1943 között a Független Színpad c. lap szerkesztője, s ugyanekkor a lap köré csoportosuló fiatal színjátszók munkaközösségének vezetője.

1944-ben behívták munkaszolgálatba, 1945 júniusban tért haza. 1945-1949-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola főigazgatói teendőit látta el. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1949-50-ben a Népművelési Minisztériumba nevezték ki osztályvezetőnek, innen a Madách Színházba ment el rendezőnek (1951-52). 1952-1957-ig az Országos Színháztörténeti Múzeum főigazgatói poszját töltötte be. Utolsó munkaállomása a Színháztudományi Intézet, melyet 1957-től 1969-ig igazgatott. A színházesztétika, a rendezés, a színjátszás, a színháztörténet-írás területein elévülhetetlen érdemeket szerzett, számos segítője és tanítványa volt.

 

Művei (válogatás) 

 • A színjáték : tanulmány Buday György színpadterveivel. Szeged : Délmagyarország, 1932. 54 p. 6 t. : ill. (Ser. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
 • Színház és munkásosztály. Szeged : Városi Nyomda, 1935. 22 p. (Ser. A színpad könyvtára)
 • A színészi képzelet fejlesztése. Budapest : Színpad, 1936. 65 p. (Ser. A Színpad könyvtára 4.)
 • Az eltűnt magyar színjáték : hivatásos színjátszásunk a honfoglalástól a mohácsi vészig. Budapest : Officina, 1940. 181 p. 6 t.
 • Költészet a dobogón. Budapest : Popper, 1942. 44 p.
 • A rendező munkája : színjátszócsoportok számára. Budapest : Művelt Nép, 1952. 58 p.
 • Valóság a színpadon (angol) From a director's notebook. Ford. Halápi Jánosné. Budapest : Színháztudományi Intézet, 1962. 148 p.
 • Kis színházesztétika. Budapest : TIT, 1976. 95 p. (Ser. Művészeti füzetek : ISSN 0133-2090 1000) ISBN 963-411-112-2

Főbb szerkesztései 

 • Magyar színháztörténet. Budapest : Gondolat, 1962. 331 p. 70 t. : ill.
 • Színházi kislexikon / főszerk. Hont Ferenc ; szerk. Staud Géza. Budapest : Gondolat, 1969. 535 p. 84 t. ill.
 • A színház világtörténete. Budapest : Gondolat, 1972. 2 db (1327 p., 166 t.)

Díjak, elismerések 

 • Kossuth-díj (1949)