ÖRKÉNY SZÍNHÁZ
Online jegy vásárlás

 

 

 

A Madách tér 1930 - ban

 

 

A Madách tér és út kialakulásának története több mint száz évre vezethető vissza. 1902-ben Dr. Morzsányi Károly, Erzsébetváros országgyűlési képviselője, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának tagja felvetette az Erzsébet (majd Madách ) sugárút létesítését azért, hogy belső Erzsébetváros, főként a Király és a Dob utca közötti területét "közegészségügyi, közlekedési és szépészeti szempontból" rendezze. Morzsányi indítványára két tervet készített a főváros mérnöki hivatala. Az egyik terv a Károly körút túlsó oldalán álló városházával szemben induló, a Damjanich utcáig vezető 16 öl széles új útvonal létesítését, a másik pedig a Dob utca kiszélesítését irányozta elő. Egyik sem valósult meg, ugyanúgy, ahogy az utánuk következő újabb indítványok sem. S amikor végre sikerült megegyezésre jutni a kérdésben, kitört az I. világháború.

 

 

Madách tér, 1930Végül egy konkrét ügy vezetett eredményre. Ugyanis a Károly körút és a Király utca sarkán lévő Orczy-ingatlan részvényeit felvásárló társaság 1928-ban elvi engedélyt kért a telkén újabb épület emelésére. Az engedély megadását elvetette a főváros és a Közmunkák Tanácsa is, mivel az eltért a szabályozási tervtől. A Közmunkatanács (a továbbiakban FKT) viszont már nem akarta elodázni az Erzsébet sugárút Károly körúti torkolatának megnyitását, ezért 1930-ban nyilvános tervpályázatot írt ki, melyre 47 pályamű érkezett be. (A pályázat csak a Károly körút erzsébetvárosi oldalára vonatkozott.) Az első díjat Árkay Aladár nyerte el, a másodikat Friedlich Lóránt, a harmadikat Arvé Károly és Gerstenberger Ágoston kapta. Megvették többek között Wälder Gyula, Komor Marcell és János tervét. Dicsérettel illették pl. Bierbauer Virgil pályaművét. Az FKT egyik tervet sem tartotta kivitelezésre alkalmasnak, ezért a végleges tervet maga az FKT készítette el a pályaművek anyagának felhasználásával.

Az FKT Wälder Gyula műegyetemi professzort bízta meg az egységes építészeti kiképzés tervének elkészítésével. Wälder átvette Árkay tervéből a diadalívszerű épületet az Erzsébet, illetve Madách sugárút méltó indítására, egyesítve saját tervének árkádos pilonjaival. Az építkezés 1937-ben kezdődött el, miután lebontották az Orczy-házat, megváltoztatva ezzel Pest egyik igen jellemző városrészének arculatát. A Madách tér épületegyüttese műemléki, a Károly körúti épületek pedig fővárosi védelem alatt állnak.

 

   

A Károly körút 1954-ben

 

 

 

 A Madách tér 1979-ben, fotó: Lelkes László